Urania

00030, 1854 OA, 1854OA, 1948 JK, 1948JK, I54O00A, J48J00K

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) Urania (30)
a 2.36535
e 0.12711
i / sin(i) 2.0937 / 0.03653
q 2.06469
Q 2.66601
ω 86.9637
Node 307.4237
m 103.0774
n 0.2709
Epoch 2460200.5
nobs 3756
nopp 80
Years observed 1860-2023
rms 0.62
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.366
ep 0.105
sin(ip) 0.049
Value Standard error
G 0.150
H 7.600
Mass 1.845e+18 2.906e+17
D 91.34 0.709
pV 0.187 0.0062
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3656 0.1050 0.0494 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
Mass data
[raw, vot]


Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
1.2300e+18 2.1200e+18 2.1200e+18 Fienga 2014arXiv1405.0484F Ephem
1.4200e+18 Folkner 2009IPNPR.178C...1F Ephem
1.6024e+18 6.5047e+17 6.5047e+17 Fienga INPOP19a Ephem
1.9600e+18 6.4600e+17 6.4600e+17 Zielenbach 2011AJ....142..120Z Deflec
2.0300e+18 6.2100e+17 6.2100e+17 Zielenbach 2011AJ....142..120Z Deflec
2.0500e+18 6.2100e+17 6.2100e+17 Zielenbach 2011AJ....142..120Z Deflec
3.8000e+18 2.3100e+18 2.3100e+18 Zielenbach 2011AJ....142..120Z Deflec
9.9700e+17 Folkner 2014IPNPR.196C...1F Ephem
Diameter data
[raw, vot]


Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
100.15 2.400 2.400 Tedesco 2002AJ....123.1056T STM
102.02 4.697 4.697 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-NEATM
105.70 23.250 23.250 Nugent 2016AJ....152...63N NEATM
114.00 14.000 14.000 Hanus 2013Icar..226.1045H AO/LC
114.00 16.000 16.000 Hanus 2013Icar..226.1045H AO/LC
82.64 2.245 2.245 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-STM
88.92 0.970 0.970 Usui 2011PASJ...63.1117U NEATM
90.59 9.060 9.060 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
92.79 2.040 2.040 Masiero 2014ApJ...791..121M NEATM
95.84 9.580 9.580 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
98.41 2.136 2.136 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
99.00 nan nan Cellino 2003Icar..162..278C Speckle_Interf.
Albedo data
[raw, vot]


Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.163 0.0148 0.0148 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-NEATM
0.171 0.0338 0.0338 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
0.171 0.0090 0.0090 Tedesco 2002AJ....123.1056T STM
0.185 0.0370 0.0370 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
0.190 0.0300 0.0300 Masiero 2014ApJ...791..121M NEATM
0.190 0.1100 0.1100 Nugent 2016AJ....152...63N NEATM
0.207 0.0410 0.0410 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
0.244 0.0136 0.0136 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-STM
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
7.60 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot