Semele

00086, 1866 AA, 1866AA, 1978 BB, 1978BB, I66A00A, J78B00B

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) Semele (86)
a 3.10387
e 0.21636
i / sin(i) 4.8222 / 0.08406
q 2.43233
Q 3.77541
ω 309.0084
Node 86.0694
m 279.8138
n 0.1802
Epoch 2460200.5
nobs 4335
nopp 66
Years observed 1871-2023
rms 0.57
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.106
ep 0.180
sin(ip) 0.063
Value Standard error
G 0.150
H 8.750
Mass 1.556e+18 5.652e+17
D 111.65 0.534
pV 0.048 0.0017
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1064 0.1805 0.0634 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
Mass data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
1.4500e+18 Folkner 2014IPNPR.196C...1F Ephem
1.6612e+18 7.9927e+17 7.9927e+17 Fienga INPOP19a Ephem
Diameter data
[raw, vot]


Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
102.44 34.730 34.730 Nugent 2016AJ....152...63N NEATM
105.67 31.350 31.350 Masiero 2020PSJ.....1....5M NEATM
109.93 0.610 0.610 Masiero 2014ApJ...791..121M NEATM
111.71 3.898 3.898 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-STM
112.13 11.210 11.210 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
115.45 2.485 2.485 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
117.32 1.510 1.510 Usui 2011PASJ...63.1117U NEATM
118.30 30.290 30.290 Masiero 2021PSJ.....2..162M NEATM
120.56 3.300 3.300 Tedesco 2002AJ....123.1056T STM
122.05 31.880 31.880 Masiero 2021PSJ.....2..162M NEATM
124.83 4.637 4.637 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-NEATM
125.92 12.590 12.590 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
Albedo data
[raw, vot]


Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.030 0.0300 0.0300 Masiero 2020PSJ.....1....5M NEATM
0.031 0.0120 0.0180 Masiero 2021PSJ.....2..162M NEATM
0.031 0.0120 0.0190 Masiero 2021PSJ.....2..162M NEATM
0.040 0.0400 0.0400 Nugent 2016AJ....152...63N NEATM
0.041 0.0080 0.0080 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
0.043 0.0033 0.0033 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-NEATM
0.047 0.0030 0.0030 Tedesco 2002AJ....123.1056T STM
0.051 0.0046 0.0046 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
0.051 0.0100 0.0100 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
0.054 0.0038 0.0038 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-STM
0.060 0.0100 0.0100 Masiero 2014ApJ...791..121M NEATM
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
8.75 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot