Pompeja

00203, 1879 SA, 1879SA, 1895 EA, 1895EA, I79S00A, I95E00A

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) Pompeja (203)
a 2.73637
e 0.05971
i / sin(i) 3.1719 / 0.05533
q 2.57298
Q 2.89976
ω 60.1718
Node 347.7025
m 250.3730
n 0.2177
Epoch 2460200.5
nobs 7231
nopp 75
Years observed 1879-2023
rms 0.40
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.737
ep 0.040
sin(ip) 0.065
Value Standard error
G 0.150
H 8.970
Mass 1.246e+18 4.525e+17
D 118.23 0.750
pV 0.040 0.0013
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7372 0.0402 0.0645 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
Mass data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
1.2400e+18 Folkner 2014IPNPR.196C...1F Ephem
1.2510e+18 6.4000e+17 6.4000e+17 Fienga 2020MNRAS.492..589F Ephem
Diameter data
[raw, vot]


Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
103.41 31.100 31.100 Masiero 2021PSJ.....2..162M NEATM
107.60 42.620 42.620 Nugent 2016AJ....152...63N NEATM
108.20 2.140 2.140 Usui 2011PASJ...63.1117U NEATM
110.75 1.621 1.621 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
111.72 32.430 32.430 Masiero 2021PSJ.....2..162M NEATM
112.33 34.070 34.070 Masiero 2020PSJ.....1....5M NEATM
113.32 11.330 11.330 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
113.68 6.550 6.550 Masiero 2014ApJ...791..121M NEATM
115.08 5.087 5.087 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-NEATM
116.25 2.500 2.500 Tedesco 2002AJ....123.1056T STM
118.47 35.050 35.050 Masiero 2017AJ....154..168M NEATM
121.19 3.471 3.471 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-STM
124.59 1.080 1.080 Masiero 2012ApJ...759L...8M NEATM
99.74 20.187 20.187 Masiero 2017AJ....154..168M NEATM
Albedo data
[raw, vot]


Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.036 0.0060 0.0060 Masiero 2012ApJ...759L...8M NEATM
0.038 0.0022 0.0022 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-STM
0.040 0.0100 0.0100 Masiero 2014ApJ...791..121M NEATM
0.041 0.0297 0.0297 Masiero 2017AJ....154..168M NEATM
0.041 0.0020 0.0020 Tedesco 2002AJ....123.1056T STM
0.042 0.0037 0.0037 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-NEATM
0.045 0.0090 0.0090 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
0.045 0.0330 0.0330 Masiero 2020PSJ.....1....5M NEATM
0.045 0.0210 0.0390 Masiero 2021PSJ.....2..162M NEATM
0.045 0.0062 0.0062 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
0.046 0.0220 0.0410 Masiero 2021PSJ.....2..162M NEATM
0.049 0.0182 0.0182 Masiero 2017AJ....154..168M NEATM
0.050 0.0400 0.0400 Nugent 2016AJ....152...63N NEATM
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
8.97 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot