Phocaea

00025, 1853 GB, 1853GB, 1956 GC, 1956GC, I53G00B, J56G00C

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) Phocaea (25)
a 2.40015
e 0.25445
i / sin(i) 21.6094 / 0.36828
q 1.78942
Q 3.01087
ω 90.2420
Node 214.0927
m 237.1613
n 0.2651
Epoch 2460200.5
nobs 5615
nopp 73
Years observed 1860-2023
rms 0.53
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Phocaea (25)
 
ap 2.400
ep 0.227
sin(ip) 0.398
Value Standard error
G 0.150
H 7.890
Mass 6.733e+17 2.500e+17
D 77.28 0.780
pV 0.259 0.0125
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
25 Phocaea 701 Phocaea 0.0000 Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4002 0.2267 0.3978 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
Mass data
[raw, vot]


Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
9.3400e+17 4.3300e+17 4.3300e+17 Fienga 2020MNRAS.492..589F Ephem
4.8700e+17 Folkner 2014IPNPR.196C...1F Ephem
5.9900e+17 Folkner 2009IPNPR.178C...1F Ephem
Diameter data
[raw, vot]


Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
61.05 2.460 2.460 Masiero 2012ApJ...759L...8M NEATM
61.62 2.017 2.017 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-STM
71.00 nan nan Marchis 2006Icar..185...39M AO
75.13 3.600 3.600 Tedesco 2002AJ....123.1056T STM
83.21 0.960 0.960 Usui 2011PASJ...63.1117U NEATM
83.39 5.846 5.846 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-NEATM
84.16 16.830 16.830 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
85.13 8.510 8.510 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
97.99 18.060 18.060 Masiero 2020PSJ.....1....5M NEATM
Albedo data
[raw, vot]


Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.187 0.0370 0.0370 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
0.191 0.0760 0.0760 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
0.196 0.0800 0.0800 Masiero 2020PSJ.....1....5M NEATM
0.196 0.0281 0.0281 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-NEATM
0.231 0.0240 0.0240 Tedesco 2002AJ....123.1056T STM
0.346 0.0232 0.0232 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-STM
0.350 0.0460 0.0460 Masiero 2012ApJ...759L...8M NEATM
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
7.89 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot