Massinga

00760, 1913 QD, 1913QD, 1941 SL2, 1941SL2, J13Q00D, J41S02L

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) Massinga (760)
a 3.14895
e 0.23391
i / sin(i) 12.5373 / 0.21707
q 2.41239
Q 3.88551
ω 200.3237
Node 331.5475
m 28.8838
n 0.1764
Epoch 2460200.5
nobs 3779
nopp 52
Years observed 1914-2023
rms 0.60
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.160
ep 0.271
sin(ip) 0.220
Value Standard error
G 0.150
H 7.950
Mass 4.193e+17 1.548e+17
D 69.00 0.919
pV 0.240 0.0099
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1598 0.2709 0.2204 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
Mass data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
3.9200e+17 Folkner 2014IPNPR.196C...1F Ephem
4.4663e+17 2.1893e+17 2.1893e+17 Fienga INPOP19a Ephem
Diameter data
[raw, vot]


Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
60.28 2.305 2.305 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-STM
69.10 7.050 7.050 Masiero 2012ApJ...759L...8M NEATM
70.03 1.250 1.250 Usui 2011PASJ...63.1117U NEATM
71.29 1.900 1.900 Tedesco 2002AJ....123.1056T STM
72.65 4.729 4.729 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-NEATM
80.71 8.070 8.070 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
Albedo data
[raw, vot]


Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.208 0.0420 0.0420 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
0.222 0.0288 0.0288 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-NEATM
0.228 0.0120 0.0120 Tedesco 2002AJ....123.1056T STM
0.320 0.0254 0.0254 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-STM
0.360 0.3220 0.3220 Masiero 2012ApJ...759L...8M NEATM
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
7.95 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot