Lydia

00110, 1870 HA, 1870HA, 1899 VA, 1899VA, 1972 YS1, 1972YS1, I70H00A, I99V00A, J72Y01S

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) Lydia (110)
a 2.73298
e 0.07973
i / sin(i) 5.9599 / 0.10383
q 2.51508
Q 2.95088
ω 282.2363
Node 56.7709
m 197.0112
n 0.2181
Epoch 2460200.5
nobs 3828
nopp 71
Years observed 1870-2023
rms 0.58
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Padua (363)
 
ap 2.733
ep 0.046
sin(ip) 0.089
Value Standard error
G 0.150
H 7.910
Mass 9.007e+17 2.969e+17
D 83.57 0.666
pV 0.189 0.0066
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
363 Padua 507 Padua -8.1800 Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7329 0.0459 0.0895 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
Mass data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
8.5466e+17 4.1992e+17 4.1992e+17 Fienga INPOP19a Ephem
9.4681e+17 Folkner 2014IPNPR.196C...1F Ephem
Diameter data
[raw, vot]


Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
73.30 2.404 2.404 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-STM
82.97 0.810 0.810 Usui 2011PASJ...63.1117U NEATM
86.09 2.000 2.000 Tedesco 2002AJ....123.1056T STM
88.20 2.710 2.710 Masiero 2014ApJ...791..121M NEATM
89.00 6.336 6.336 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
90.00 nan nan Delbo 2009P&SS...57..259D RADIOMETRY_TPM
90.33 5.467 5.467 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-NEATM
90.48 9.050 9.050 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
91.06 9.110 9.110 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
97.00 nan nan Delbo 2009P&SS...57..259D RADIOMETRY_TPM
Albedo data
[raw, vot]


Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.169 0.0201 0.0201 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-NEATM
0.170 0.0200 0.0200 Masiero 2014ApJ...791..121M NEATM
0.171 0.0424 0.0424 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
0.172 0.0340 0.0340 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
0.175 0.0350 0.0350 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
0.181 0.0090 0.0090 Tedesco 2002AJ....123.1056T STM
0.250 0.0165 0.0165 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-STM
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
7.91 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot