Frigga

00077, 1862 VA, 1862VA, 1936 SP, 1936SP, I62V00A, J36S00P

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) Frigga (77)
a 2.66751
e 0.13351
i / sin(i) 2.4228 / 0.04227
q 2.31137
Q 3.02366
ω 61.6387
Node 1.1319
m 285.3832
n 0.2262
Epoch 2460200.5
nobs 4215
nopp 70
Years observed 1879-2023
rms 0.57
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.669
ep 0.114
sin(ip) 0.047
Value Standard error
G 0.150
H 8.650
Mass 3.740e+17 1.626e+17
D 61.88 0.171
pV 0.153 0.0060
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6687 0.1137 0.0466 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
Mass data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
4.1600e+17 2.3000e+17 2.3000e+17 Fienga 2020MNRAS.492..589F Ephem
3.3200e+17 Folkner 2014IPNPR.196C...1F Ephem
Diameter data
[raw, vot]


Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
61.39 0.180 0.180 Masiero 2014ApJ...791..121M NEATM
62.38 2.030 2.030 Masiero 2012ApJ...759L...8M NEATM
65.69 3.181 3.181 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-STM
65.82 0.860 0.860 Usui 2011PASJ...63.1117U NEATM
67.18 0.903 0.903 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
67.69 6.770 6.770 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
68.82 3.076 3.076 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-NEATM
69.25 19.900 19.900 Nugent 2016AJ....152...63N NEATM
69.25 2.100 2.100 Tedesco 2002AJ....123.1056T STM
71.60 7.160 7.160 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
Albedo data
[raw, vot]


Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.133 0.0270 0.0270 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
0.140 0.1300 0.1300 Nugent 2016AJ....152...63N NEATM
0.144 0.0090 0.0090 Tedesco 2002AJ....123.1056T STM
0.147 0.0135 0.0135 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-NEATM
0.149 0.0300 0.0300 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
0.153 0.0461 0.0461 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
0.163 0.0162 0.0162 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-STM
0.177 0.0250 0.0250 Masiero 2012ApJ...759L...8M NEATM
0.230 0.0300 0.0300 Masiero 2014ApJ...791..121M NEATM
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
8.65 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot