Baucis

00172, 1877 CA, 1877CA, 1921 EE, 1921EE, I77C00A, J21E00E

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) Baucis (172)
a 2.37913
e 0.11468
i / sin(i) 10.0175 / 0.17395
q 2.10628
Q 2.65198
ω 359.2843
Node 331.9040
m 153.4285
n 0.2686
Epoch 2460200.5
nobs 3039
nopp 68
Years observed 1882-2023
rms 0.62
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.380
ep 0.076
sin(ip) 0.178
Value Standard error
G 0.150
H 8.760
Mass 4.113e+17 1.807e+17
D 63.87 0.554
pV 0.142 0.0044
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3799 0.0765 0.1779 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
Mass data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
2.9000e+17 Folkner 2014IPNPR.196C...1F Ephem
5.3257e+17 2.5559e+17 2.5559e+17 Fienga INPOP19a Ephem
Diameter data
[raw, vot]


Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
53.09 1.434 1.434 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-STM
56.69 16.740 16.740 Nugent 2016AJ....152...63N NEATM
62.43 1.200 1.200 Tedesco 2002AJ....123.1056T STM
63.53 3.110 3.110 Masiero 2014ApJ...791..121M NEATM
66.89 0.820 0.820 Usui 2011PASJ...63.1117U NEATM
66.92 1.578 1.578 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
69.07 13.810 13.810 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
70.16 4.051 4.051 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-NEATM
73.54 7.350 7.350 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
Albedo data
[raw, vot]


Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.112 0.0124 0.0124 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-NEATM
0.114 0.0230 0.0230 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
0.120 0.0173 0.0173 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
0.130 0.0200 0.0200 Masiero 2014ApJ...791..121M NEATM
0.130 0.0520 0.0520 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
0.138 0.0060 0.0060 Tedesco 2002AJ....123.1056T STM
0.180 0.1000 0.1000 Nugent 2016AJ....152...63N NEATM
0.191 0.0104 0.0104 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-STM
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
8.76 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot