Ampella

00198, 1879 LA, 1879LA, 1957 YA1, 1957YA1, I79L00A, J57Y01A

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) Ampella (198)
a 2.45809
e 0.22782
i / sin(i) 9.3235 / 0.16201
q 1.89808
Q 3.01809
ω 89.0847
Node 268.2083
m 75.2037
n 0.2557
Epoch 2460200.5
nobs 5096
nopp 59
Years observed 1898-2023
rms 0.45
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.459
ep 0.179
sin(ip) 0.187
Value Standard error
G 0.150
H 8.590
Mass 2.000e+17 8.768e+16
D 55.73 0.300
pV 0.227 0.0126
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4590 0.1795 0.1869 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
Mass data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
2.6200e+17 1.2400e+17 1.2400e+17 Fienga 2020MNRAS.492..589F Ephem
1.3800e+17 Folkner 2014IPNPR.196C...1F Ephem
Diameter data
[raw, vot]


Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
48.72 12.600 12.600 Nugent 2016AJ....152...63N NEATM
53.00 nan nan Marchis 2006Icar..185...39M AO
54.32 0.340 0.340 Masiero 2014ApJ...791..121M NEATM
56.92 3.630 3.630 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-STM
57.00 10.064 10.064 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
57.16 2.800 2.800 Tedesco 2002AJ....123.1056T STM
60.87 0.690 0.690 Usui 2011PASJ...63.1117U NEATM
62.93 6.290 6.290 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
64.95 3.102 3.102 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-NEATM
66.39 13.280 13.280 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
Albedo data
[raw, vot]


Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.195 0.0780 0.0780 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
0.197 0.0190 0.0190 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-NEATM
0.217 0.0430 0.0430 Ali-Lagoa 2018A&A...612A..85A NEATM
0.250 0.1200 0.1200 Nugent 2016AJ....152...63N NEATM
0.252 0.0270 0.0270 Tedesco 2002AJ....123.1056T STM
0.256 0.1797 0.1797 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
0.270 0.0400 0.0400 Masiero 2014ApJ...791..121M NEATM
0.274 0.0373 0.0373 Ryan&Woodward 2010AJ....140..933R IRAS-STM
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
8.59 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot