2018 VO108

2018VO108, 2014 WG251, 2014WG251, K14WP1G, K18VA8O, w5632

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2018 VO108 (585632)
a 2.39746
e 0.07760
i / sin(i) 7.8064 / 0.13583
q 2.21142
Q 2.58350
ω 150.1776
Node 56.2105
m 316.9178
n 0.2655
Epoch 2460200.5
nobs 193
nopp 11
Years observed 2001-2021
rms 0.80
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.398
ep 0.112
sin(ip) 0.122
Value Standard error
G 0.150
H 17.320
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3976 0.1124 0.1224 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.32 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot