2017 SL101

2017SL101, 2015 FF224, 2015FF224, K15FM4F, K17SA1L, w5041

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2017 SL101 (585041)
a 2.72665
e 0.15973
i / sin(i) 14.0801 / 0.24328
q 2.29112
Q 3.16218
ω 209.5465
Node 166.3919
m 118.3596
n 0.2189
Epoch 2460200.5
nobs 111
nopp 8
Years observed 2010-2021
rms 0.74
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.727
ep 0.131
sin(ip) 0.234
Value Standard error
G 0.150
H 17.080
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7273 0.1314 0.2338 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.08 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot