2016 GC178

2016GC178, 2015 BW105, 2015BW105, K15BA5W, K16GH8C, o3641

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2016 GC178 (503641)
a 2.47597
e 0.17004
i / sin(i) 7.2969 / 0.12701
q 2.05496
Q 2.89698
ω 232.8771
Node 102.7820
m 219.8892
n 0.2530
Epoch 2460200.5
nobs 181
nopp 8
Years observed 2011-2021
rms 0.78
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.474
ep 0.139
sin(ip) 0.110
Value Standard error
G 0.150
H 17.730
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4742 0.1389 0.1101 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.73 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot