2016 EY147

2016EY147, 2007 EF124, 2007EF124, K07EC4F, K16EE7Y, o3472

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2016 EY147 (503472)
a 2.68899
e 0.09572
i / sin(i) 6.1261 / 0.10672
q 2.43161
Q 2.94637
ω 95.2609
Node 115.2062
m 236.6033
n 0.2235
Epoch 2460200.5
nobs 62
nopp 6
Years observed 2007-2020
rms 0.36
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.690
ep 0.133
sin(ip) 0.091
Value Standard error
G 0.150
H 17.850
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6898 0.1332 0.0909 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.85 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot