2016 EW191

2016EW191, 2014 QZ436, 2014QZ436, K14Qh6Z, K16EJ1W, l3971

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2016 EW191 (473971)
a 2.35602
e 0.17128
i / sin(i) 11.7519 / 0.20367
q 1.95247
Q 2.75957
ω 94.7163
Node 304.5294
m 135.7392
n 0.2725
Epoch 2460200.5
nobs 98
nopp 7
Years observed 2007-2023
rms 0.32
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.356
ep 0.158
sin(ip) 0.218
Value Standard error
G 0.150
H 18.050
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3557 0.1577 0.2183 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.05 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot