2016 EV130

2016EV130, 2005 EC268, 2005EC268, K05EQ8C, K16ED0V, l3853

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2016 EV130 (473853)
a 2.37991
e 0.14438
i / sin(i) 4.6652 / 0.08133
q 2.03630
Q 2.72351
ω 351.0224
Node 200.3679
m 7.2983
n 0.2685
Epoch 2460200.5
nobs 173
nopp 10
Years observed 2005-2023
rms 0.71
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.380
ep 0.180
sin(ip) 0.087
Value Standard error
G 0.150
H 18.150
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3803 0.1800 0.0871 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.15 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot