2016 EO202

2016EO202, 2001 SF223, 2001SF223, K01SM3F, K16EK2O, k8366

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2016 EO202 (468366)
a 3.21597
e 0.05038
i / sin(i) 18.0354 / 0.30961
q 3.05396
Q 3.37799
ω 286.0380
Node 8.4285
m 358.4025
n 0.1709
Epoch 2460200.5
nobs 286
nopp 12
Years observed 2001-2022
rms 0.85
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.211
ep 0.057
sin(ip) 0.311
Value Standard error
G 0.150
H 15.450
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.2114 0.0567 0.3111 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.45 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot