2016 EL145

2016EL145, 2010 EO162, 2010EO162, K10EG2O, K16EE5L, l3891

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2016 EL145 (473891)
a 2.84968
e 0.07852
i / sin(i) 13.5279 / 0.23392
q 2.62593
Q 3.07344
ω 219.6740
Node 20.2703
m 158.1168
n 0.2049
Epoch 2460200.5
nobs 183
nopp 11
Years observed 2010-2023
rms 0.69
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.846
ep 0.092
sin(ip) 0.229
Value Standard error
G 0.150
H 16.920
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.8461 0.0922 0.2288 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.92 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot