2016 EL136

2016EL136, 2002 JD149, 2002JD149, K02JE9D, K16ED6L, k8353

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2016 EL136 (468353)
a 2.33087
e 0.15144
i / sin(i) 4.7216 / 0.08231
q 1.97789
Q 2.68385
ω 284.9142
Node 15.7804
m 300.6773
n 0.2770
Epoch 2460200.5
nobs 195
nopp 13
Years observed 2002-2023
rms 0.79
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.330
ep 0.123
sin(ip) 0.080
Value Standard error
G 0.150
H 17.430
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3305 0.1235 0.0799 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.43 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot