2016 EA124

2016EA124, 2015 BA234, 2015BA234, K15BN4A, K16EC4A, l3831

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2016 EA124 (473831)
a 3.11496
e 0.06200
i / sin(i) 9.6266 / 0.16723
q 2.92185
Q 3.30807
ω 326.3028
Node 340.9986
m 8.8568
n 0.1793
Epoch 2460200.5
nobs 238
nopp 12
Years observed 2005-2023
rms 0.67
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.114
ep 0.062
sin(ip) 0.178
Value Standard error
G 0.150
H 16.200
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1143 0.0619 0.1778 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.20 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot