2016 CU293

2016CU293, 2003 UD336, 2003UD336, K03UX6D, K16CT3U, x3962

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2016 CU293 (593962)
a 2.34012
e 0.08183
i / sin(i) 4.4427 / 0.07746
q 2.14862
Q 2.53162
ω 230.7127
Node 4.9106
m 329.1232
n 0.2753
Epoch 2460200.5
nobs 133
nopp 12
Years observed 2003-2023
rms 0.79
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.340
ep 0.103
sin(ip) 0.077
Value Standard error
G 0.150
H 18.130
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3402 0.1027 0.0768 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.13 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot