2016 CR102

2016CR102, 2009 SQ272, 2009SQ272, K09SR2Q, K16CA2R, k8324

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2016 CR102 (468324)
a 2.68133
e 0.20016
i / sin(i) 16.8386 / 0.28968
q 2.14463
Q 3.21803
ω 24.0329
Node 289.4813
m 95.2054
n 0.2245
Epoch 2460200.5
nobs 358
nopp 12
Years observed 2000-2023
rms 0.67
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.680
ep 0.175
sin(ip) 0.295
Value Standard error
G 0.150
H 16.210
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6802 0.1747 0.2949 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.21 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot