2016 CL222

2016CL222, 2006 UY248, 2006UY248, K06UO8Y, K16CM2L, l3734

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2016 CL222 (473734)
a 2.46073
e 0.19092
i / sin(i) 1.5448 / 0.02696
q 1.99092
Q 2.93053
ω 14.6828
Node 225.9087
m 276.4857
n 0.2553
Epoch 2460200.5
nobs 216
nopp 13
Years observed 2001-2022
rms 0.91
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.465
ep 0.204
sin(ip) 0.039
Value Standard error
G 0.150
H 17.420
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4649 0.2039 0.0393 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.42 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot