2016 AX172

2016AX172, 2010 AR133, 2010AR133, K10AD3R, K16AH2X, k6957

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2016 AX172 (466957)
a 2.98997
e 0.16937
i / sin(i) 16.1484 / 0.27813
q 2.48356
Q 3.49639
ω 151.2225
Node 286.1399
m 210.6405
n 0.1906
Epoch 2460200.5
nobs 284
nopp 10
Years observed 2003-2022
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.993
ep 0.193
sin(ip) 0.286
Value Standard error
G 0.150
H 16.020
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.9925 0.1927 0.2863 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.02 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot