2016 AH111

2016AH111, 2006 BX117, 2006BX117, K06BB7X, K16AB1H, k4330

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2016 AH111 (464330)
a 2.89945
e 0.02171
i / sin(i) 2.2912 / 0.03998
q 2.83650
Q 2.96239
ω 83.4066
Node 30.8278
m 217.6362
n 0.1996
Epoch 2460200.5
nobs 135
nopp 15
Years observed 2002-2023
rms 0.79
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.901
ep 0.047
sin(ip) 0.037
Value Standard error
G 0.150
H 17.200
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.9011 0.0468 0.0367 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.20 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot