2015 XU69

2015XU69, ~02Fp, 2002 RP215, 2002RP215, K02RL5P, K15X69U

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 XU69 (628669)
a 2.59335
e 0.27157
i / sin(i) 5.2618 / 0.09171
q 1.88907
Q 3.29764
ω 325.9156
Node 65.6270
m 343.9995
n 0.2360
Epoch 2460200.5
nobs 184
nopp 8
Years observed 2002-2023
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.595
ep 0.211
sin(ip) 0.072
Value Standard error
G 0.150
H 17.820
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5950 0.2110 0.0724 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.82 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot