2015 XK344

2015XK344, 2008 UJ285, 2008UJ285, K08US5J, K15XY4K, l3661

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 XK344 (473661)
a 2.27993
e 0.14160
i / sin(i) 2.7070 / 0.04723
q 1.95709
Q 2.60276
ω 113.8922
Node 218.9559
m 182.5265
n 0.2863
Epoch 2460200.5
nobs 99
nopp 11
Years observed 2004-2022
rms 0.88
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.280
ep 0.095
sin(ip) 0.059
Value Standard error
G 0.150
H 18.320
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2802 0.0952 0.0585 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.32 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot