2015 XE235

2015XE235, 2005 WL202, 2005WL202, K05WK2L, K15XN5E, l3583

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 XE235 (473583)
a 2.94226
e 0.03203
i / sin(i) 5.0086 / 0.08731
q 2.84802
Q 3.03650
ω 303.5304
Node 236.9831
m 92.8886
n 0.1953
Epoch 2460200.5
nobs 136
nopp 10
Years observed 2005-2022
rms 0.67
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.943
ep 0.067
sin(ip) 0.104
Value Standard error
G 0.150
H 16.880
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.9432 0.0666 0.1043 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.88 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot