2015 XA276

2015XA276, 2006 HA129, 2006HA129, K06HC9A, K15XR6A, l3614

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 XA276 (473614)
a 3.06217
e 0.16112
i / sin(i) 2.1848 / 0.03812
q 2.56879
Q 3.55554
ω 329.4888
Node 117.8482
m 145.4530
n 0.1839
Epoch 2460200.5
nobs 138
nopp 10
Years observed 2006-2023
rms 0.83
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.061
ep 0.157
sin(ip) 0.019
Value Standard error
G 0.150
H 17.200
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0614 0.1566 0.0193 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.20 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot