2015 VM111

2015VM111, 2017 BS116, 2017BS116, K15VB1M, K17BB6S, x3770

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 VM111 (593770)
a 3.16571
e 0.11797
i / sin(i) 11.9792 / 0.20756
q 2.79225
Q 3.53917
ω 31.0567
Node 49.6767
m 108.2343
n 0.1750
Epoch 2460200.5
nobs 236
nopp 11
Years observed 2004-2023
rms 0.81
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.159
ep 0.120
sin(ip) 0.195
Value Standard error
G 0.150
H 16.340
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1588 0.1196 0.1951 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.34 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot