2015 TY273

2015TY273, 2010 VS200, 2010VS200, K10VK0S, K15TR3Y, m3281

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 TY273 (483281)
a 3.02253
e 0.13451
i / sin(i) 9.4183 / 0.16364
q 2.61596
Q 3.42910
ω 177.7853
Node 211.2668
m 171.2043
n 0.1876
Epoch 2460200.5
nobs 143
nopp 9
Years observed 2005-2023
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.019
ep 0.112
sin(ip) 0.170
Value Standard error
G 0.150
H 16.970
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0188 0.1120 0.1703 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.97 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot