2015 TY179

2015TY179, 2006 BQ184, 2006BQ184, K06BI4Q, k1165, K15TH9Y

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 TY179 (461165)
a 3.07021
e 0.09942
i / sin(i) 6.2395 / 0.10868
q 2.76496
Q 3.37545
ω 325.0222
Node 108.2839
m 146.6544
n 0.1832
Epoch 2460200.5
nobs 136
nopp 9
Years observed 2006-2023
rms 0.87
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.068
ep 0.091
sin(ip) 0.088
Value Standard error
G 0.150
H 17.010
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0680 0.0914 0.0878 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.01 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot