2015 TU193

2015TU193, 2011 US142, 2011US142, K11UE2S, K15TJ3U, l3347

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 TU193 (473347)
a 2.67750
e 0.04750
i / sin(i) 5.2649 / 0.09176
q 2.55033
Q 2.80467
ω 104.0308
Node 274.6011
m 287.7908
n 0.2250
Epoch 2460200.5
nobs 233
nopp 13
Years observed 2006-2023
rms 0.70
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.678
ep 0.014
sin(ip) 0.110
Value Standard error
G 0.150
H 16.560
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6783 0.0144 0.1104 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.56 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot