2015 TQ296

2015TQ296, 2010 VS150, 2010VS150, K10VF0S, K15TT6Q, p6076

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 TQ296 (516076)
a 3.15914
e 0.04200
i / sin(i) 8.7467 / 0.15207
q 3.02645
Q 3.29182
ω 33.2770
Node 204.4042
m 281.7021
n 0.1755
Epoch 2460200.5
nobs 201
nopp 10
Years observed 2007-2023
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.162
ep 0.059
sin(ip) 0.159
Value Standard error
G 0.150
H 16.450
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1623 0.0589 0.1588 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.45 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot