2015 TP344

2015TP344, 2014 QU153, 2014QU153, K14QF3U, K15TY4P, p6085

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 TP344 (516085)
a 3.14513
e 0.06782
i / sin(i) 9.3778 / 0.16295
q 2.93184
Q 3.35843
ω 250.0144
Node 38.0323
m 242.0704
n 0.1767
Epoch 2460200.5
nobs 170
nopp 10
Years observed 2010-2023
rms 0.89
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.148
ep 0.061
sin(ip) 0.154
Value Standard error
G 0.150
H 16.580
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1479 0.0611 0.1544 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.58 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot