2015 TK265

2015TK265, 2004 TD320, 2004TD320, K04TW0D, K15TQ5K, l3360

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 TK265 (473360)
a 3.15863
e 0.25453
i / sin(i) 15.2488 / 0.26301
q 2.35466
Q 3.96260
ω 107.1385
Node 207.1815
m 182.7671
n 0.1756
Epoch 2460200.5
nobs 180
nopp 8
Years observed 2003-2021
rms 0.80
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.173
ep 0.206
sin(ip) 0.289
Value Standard error
G 0.150
H 16.800
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1730 0.2065 0.2895 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.80 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot