2015 TJ233

2015TJ233, 2004 RU293, 2004RU293, K04RT3U, K15TN3J, x3685

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 TJ233 (593685)
a 3.13480
e 0.20246
i / sin(i) 14.0840 / 0.24335
q 2.50013
Q 3.76947
ω 32.3265
Node 272.3963
m 190.2401
n 0.1776
Epoch 2460200.5
nobs 185
nopp 9
Years observed 2004-2022
rms 0.81
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.146
ep 0.197
sin(ip) 0.256
Value Standard error
G 0.150
H 16.040
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1457 0.1969 0.2555 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.04 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot