2015 TG348

2015TG348, 2005 WU112, 2005WU112, K05WB2U, K15TY8G, m0721

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 TG348 (480721)
a 3.03647
e 0.08106
i / sin(i) 9.6648 / 0.16789
q 2.79033
Q 3.28260
ω 238.9184
Node 53.1722
m 264.2344
n 0.1863
Epoch 2460200.5
nobs 169
nopp 12
Years observed 2005-2023
rms 0.74
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.037
ep 0.077
sin(ip) 0.155
Value Standard error
G 0.150
H 16.480
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0367 0.0773 0.1546 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.48 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot