2015 TE322

2015TE322, 2007 EU206, 2007EU206, K07EK6U, K15TW2E, x3713

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 TE322 (593713)
a 3.09955
e 0.11574
i / sin(i) 11.7370 / 0.20342
q 2.74080
Q 3.45830
ω 262.4062
Node 184.3506
m 104.4175
n 0.1806
Epoch 2460200.5
nobs 167
nopp 11
Years observed 2004-2023
rms 0.86
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.096
ep 0.110
sin(ip) 0.207
Value Standard error
G 0.150
H 16.600
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0963 0.1099 0.2067 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.60 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot