2015 TB197

2015TB197, 2003 UJ374, 2003UJ374, K03Ub4J, K15TJ7B, x3675

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 TB197 (593675)
a 3.20830
e 0.18722
i / sin(i) 13.8065 / 0.23864
q 2.60763
Q 3.80897
ω 130.8203
Node 334.5559
m 71.7646
n 0.1715
Epoch 2460200.5
nobs 393
nopp 12
Years observed 1997-2023
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.203
ep 0.199
sin(ip) 0.249
Value Standard error
G 0.150
H 15.870
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.2031 0.1993 0.2488 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.87 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot