2015 PY163

2015PY163, 2007 UW112, 2007UW112, K07UB2W, K15PG3Y, m3189

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 PY163 (483189)
a 2.67943
e 0.04836
i / sin(i) 2.7356 / 0.04773
q 2.54986
Q 2.80901
ω 244.5771
Node 42.9023
m 327.5235
n 0.2247
Epoch 2460200.5
nobs 151
nopp 12
Years observed 2002-2023
rms 0.82
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.679
ep 0.055
sin(ip) 0.038
Value Standard error
G 0.150
H 17.540
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6794 0.0553 0.0377 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.54 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot