2015 KD141

2015KD141, 2006 KY103, 2006KY103, K06KA3Y, K15KE1D, l3222

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 KD141 (473222)
a 2.72050
e 0.09407
i / sin(i) 4.1444 / 0.07227
q 2.46458
Q 2.97642
ω 307.0123
Node 215.9357
m 11.9334
n 0.2197
Epoch 2460200.5
nobs 194
nopp 12
Years observed 1999-2023
rms 0.79
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.721
ep 0.130
sin(ip) 0.084
Value Standard error
G 0.150
H 17.220
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7211 0.1299 0.0844 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.22 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot