2015 KD107

2015KD107, 2008 YU114, 2008YU114, i3696, K08YB4U, K15KA7D

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 KD107 (443696)
a 2.75236
e 0.02894
i / sin(i) 7.7127 / 0.13420
q 2.67269
Q 2.83202
ω 209.5004
Node 101.4561
m 235.3067
n 0.2158
Epoch 2460200.5
nobs 195
nopp 11
Years observed 2003-2023
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.753
ep 0.031
sin(ip) 0.114
Value Standard error
G 0.150
H 16.940
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7528 0.0313 0.1135 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.94 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot