2015 HW170

2015HW170, 2000 SW159, 2000SW159, K00SF9W, K15HH0W, l3103

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 HW170 (473103)
a 3.11467
e 0.06398
i / sin(i) 9.4099 / 0.16350
q 2.91538
Q 3.31396
ω 236.9170
Node 185.3787
m 351.4377
n 0.1793
Epoch 2460200.5
nobs 294
nopp 14
Years observed 1995-2023
rms 0.66
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.112
ep 0.049
sin(ip) 0.165
Value Standard error
G 0.150
H 15.970
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1119 0.0488 0.1647 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.97 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot