2015 HT173

2015HT173, 2007 RU111, 2007RU111, K07RB1U, K15HH3T, m0309

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 HT173 (480309)
a 2.69816
e 0.21947
i / sin(i) 13.2654 / 0.22946
q 2.10600
Q 3.29032
ω 112.9094
Node 179.0737
m 267.8659
n 0.2224
Epoch 2460200.5
nobs 217
nopp 9
Years observed 1993-2023
rms 0.83
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.699
ep 0.190
sin(ip) 0.238
Value Standard error
G 0.150
H 16.940
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6985 0.1903 0.2385 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.94 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot