2015 HB106

2015HB106, 2010 HY115, 2010HY115, K10HB5Y, K15HA6B, x3206

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 HB106 (593206)
a 2.61018
e 0.05170
i / sin(i) 10.5777 / 0.18357
q 2.47523
Q 2.74512
ω 307.4664
Node 116.2086
m 140.5406
n 0.2337
Epoch 2460200.5
nobs 134
nopp 9
Years observed 2010-2023
rms 0.67
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.610
ep 0.052
sin(ip) 0.168
Value Standard error
G 0.150
H 17.340
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6099 0.0523 0.1679 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.34 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot