2015 FT160

2015FT160, 2004 RF161, 2004RF161, K04RG1F, K15FG0T, l2805

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 FT160 (472805)
a 2.54495
e 0.03223
i / sin(i) 5.5747 / 0.09714
q 2.46293
Q 2.62697
ω 151.2687
Node 151.6111
m 290.3820
n 0.2428
Epoch 2460200.5
nobs 256
nopp 14
Years observed 2000-2023
rms 0.81
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.545
ep 0.025
sin(ip) 0.090
Value Standard error
G 0.150
H 17.210
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5446 0.0252 0.0905 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.21 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot