2015 FO182

2015FO182, 2006 WA168, 2006WA168, K06WG8A, K15FI2O, l2829

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 FO182 (472829)
a 2.36227
e 0.07614
i / sin(i) 4.9205 / 0.08577
q 2.18240
Q 2.54214
ω 83.7757
Node 68.8778
m 145.9557
n 0.2715
Epoch 2460200.5
nobs 194
nopp 12
Years observed 2006-2023
rms 0.76
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.363
ep 0.114
sin(ip) 0.072
Value Standard error
G 0.150
H 17.900
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3631 0.1142 0.0717 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.90 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot