2015 FM213

2015FM213, 2010 HW108, 2010HW108, i3659, K10HA8W, K15FL3M

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 FM213 (443659)
a 3.07426
e 0.09810
i / sin(i) 10.8945 / 0.18900
q 2.77269
Q 3.37584
ω 245.5010
Node 99.0245
m 69.6052
n 0.1828
Epoch 2460200.5
nobs 255
nopp 13
Years observed 2003-2023
rms 0.68
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.076
ep 0.066
sin(ip) 0.169
Value Standard error
G 0.150
H 16.010
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0757 0.0662 0.1685 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.01 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot