2015 FJ164

2015FJ164, 2008 ST234, 2008ST234, K08SN4T, K15FG4J, o3052

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 FJ164 (503052)
a 2.69779
e 0.10753
i / sin(i) 2.9769 / 0.05193
q 2.40768
Q 2.98789
ω 9.9311
Node 74.1420
m 71.5666
n 0.2224
Epoch 2460200.5
nobs 158
nopp 12
Years observed 2004-2023
rms 0.87
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.698
ep 0.108
sin(ip) 0.035
Value Standard error
G 0.150
H 17.390
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6976 0.1082 0.0347 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.39 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot