2015 FC327

2015FC327, 2000 AJ209, 2000AJ209, K00AK9J, K15FW7C, l2894

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 FC327 (472894)
a 2.28915
e 0.11457
i / sin(i) 6.1525 / 0.10718
q 2.02688
Q 2.55142
ω 207.1151
Node 104.5832
m 57.6058
n 0.2846
Epoch 2460200.5
nobs 267
nopp 13
Years observed 2000-2023
rms 0.69
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.288
ep 0.077
sin(ip) 0.096
Value Standard error
G 0.150
H 17.600
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2884 0.0767 0.0956 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.60 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot